allowable stay time

allowable stay time
buvimo užterštame rajone leidžiamasis laikas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Toks buvimo radioaktyviosios taršos zonoje laikas, per kurį kariai gali gauti apšvitos dozes, neviršijančias leidžiamųjų apšvitos dozių. Buvimo užterštame rajone leidžiamasis laikas priklauso nuo radiacinės situacijos (dozės galios veiksmų zonoje tam tikram laikui po branduolinio sprogimo ar radiacinės avarijos), nustatytų didžiausiųjų leidžiamųjų apšvitos dozių, karių ankstesnės apšvitos, kovos užduočių pobūdžio, karių aprūpinimo individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis ir kt. aplinkybių. Įvertinęs radiacinę situaciją, kuopos (bataliono) vadas nustato buvimo užterštame rajone leidžiamąjį laiką. atitikmenys: angl. allowable stay time rus. допустимое время пребывания в зараженном районе

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • buvimo užterštame rajone leidžiamasis laikas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Toks buvimo radioaktyviosios taršos zonoje laikas, per kurį kariai gali gauti apšvitos dozes, neviršijančias leidžiamųjų apšvitos dozių. Buvimo užterštame rajone leidžiamasis laikas… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • допустимое время пребывания в зараженном районе — buvimo užterštame rajone leidžiamasis laikas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Toks buvimo radioaktyviosios taršos zonoje laikas, per kurį kariai gali gauti apšvitos dozes, neviršijančias leidžiamųjų apšvitos dozių.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Foreign domestic helpers in Hong Kong — Foreign domestic helpers (zh t|t=外籍家庭傭工) in Hong Kong are domestic workers who work in Hong Kong but are from outside of Hong Kong. They make up approximately 3% of the population of Hong Kong and an overwhelming majority of them are women. In… …   Wikipedia

  • United States — a republic in the N Western Hemisphere comprising 48 conterminous states, the District of Columbia, and Alaska in North America, and Hawaii in the N Pacific. 267,954,767; conterminous United States, 3,022,387 sq. mi. (7,827,982 sq. km); with… …   Universalium

  • environment — environmental, adj. environmentally, adv. /en vuy reuhn meuhnt, vuy euhrn /, n. 1. the aggregate of surrounding things, conditions, or influences; surroundings; milieu. 2. Ecol. the air, water, minerals, organisms, and all other external factors… …   Universalium

  • Wikipedia:Manual of Style — This guideline is a part of the English Wikipedia s Manual of Style. Use common sense in applying it; it will have occasional exceptions. Please ensure that any edits to this page reflect consensus. Shortcuts …   Wikipedia

  • Decompression (diving) — Divers decompressing in the water at the end of a dive Decompression in the context of diving derives from the reduction in ambient pressure experienced by the diver during the ascent at the end of a dive or hyperbaric exposure and refers to both …   Wikipedia

  • Intermittent power source — [ Erie Shores Wind Farm monthly output over a two year period] An intermittent power source is a source of electric power generation that may be uncontrollably variable or more intermittent than conventional power sources, and therefore non… …   Wikipedia

  • Chapter 7, Title 11, United States Code — Bankruptcy in the United States Bankruptcy in the United States Authority · History U.S. Trustee Court  …   Wikipedia

  • basketball — /bas kit bawl , bah skit /, n. 1. a game played by two teams of usually five players each on a rectangular court having a raised basket or goal at each end, points being scored by tossing the ball through the opponent s basket. 2. the round,… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”